top of page
EU logaci.PNG

Završetak projekta ''Sustav za vizualno prepoznavanje proizvoda na policama" koji se financirao iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)

Projekt su proveli Cloudonia d.o.o. kao Korisnik projekta i Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu kao Partner.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 9.488.522,78 kuna, a 6.096.948,26 kuna, Ministarstvo je dodijelilo u obliku bespovratnih sredstava.

 

Opis projekta:

Projektom se rješavao identificirani problem u logističkom lancu – u procesima kontrole i praćenja izlaganja proizvoda na policama maloprodajnih dućana i lanaca troše se velike količine radnih sati. Uz to, i dodatni problem vezan uz logistički proces popune polica, problem gubitka prihoda od prodaje zbog neadekvatnog popunjavanja polica.

Tvrtke koje proizvode robu široke potrošnje (FMCG) i trgovački lanci danas troše značajan broj radnih sati svojih zaposlenika u prodaji na praćenju izlaganja artikala na policama, prepoznavanju proizvoda koji nedostaju (out-of-stock), uočavanju nepravilnosti te reklamacijama i ispravljanju uočenih pogrešaka. Usprkos tome kvaliteta izlaganja robe i kvaliteta informacije koje su dostupne nisu na zadovoljavajućoj razini. Upravo taj nedostatak informacija i/ili krive informacije o situaciji na policama uzrokuju probleme u lancu opskrbe na način da se popuna polica proizvodima vrši. To uzrokuje gubitke u vidu izgubljene prodaje i gubitka povjerenja kupaca.

Za proizvođače (odnosno dobavljače, distributere) je bitno da trgovački lanci poštuju ugovorene uvjete za izlaganje robe na policama (gdje se na polici artikli nalaze, koliki je broj artikala izložen na polici i sl.). Svako odstupanje od ugovorenog za sobom povlači određene penale prema trgovačkom lancu kao i direktnu štetu proizvođaču/dobavljaču u smislu izgubljene ili smanjene prodaje. Također proizvođači/dobavljači se uspoređuju sa svojom konkurencijom te prate svoj udio na polici i cijene u odnosu na konkurenciju.

S druge strane trgovački lanci imaju propisana pravila slaganja robe na police (tzv. „planogrami“) upravo iz razloga kako bi se zadovoljili uvjeti koji su ugovoreni s dobavljačima te kako bi se pravilnim pozicioniranjem robe na policama povećala prodaja i marža.

Trenutno se ti procesi kontrole i praćenja kvalitete izlaganja robe na policama, te procesi prikupljanja informacija o situaciji na policama odvijaju ručno. Tako se troši značajno vrijeme zaposlenika kako bi se pregledale police, uočile eventualne nesukladnosti i nedostatak robe te obavile korektivne radnje, a rezultat najčešće nije zadovoljavajuće kvalitete.

 

Cilj projekta bio je, korištenjem napredne tehnologije umjetne inteligencije i računalnog vida, automatizirati spomenute logističke procese i na taj način smanjiti utrošak vremena zaposlenika, poboljšati kvalitetu izlaganja, a time i povećati prihode od prodaje, te osigurati informacije za unaprjeđenje sustava popune polica.

 

Razdoblje provedbe projekta bilo je od 04.06.2020. do 04.09.2023. godine.

 

Za više informacija o projektu, molimo kontaktirajte info@cloudonia.eu

 

Projekt je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost poduzeća Cloudonia d.o.o.​​​​​​​

bottom of page